Мазмұны:

 

1. Батыс-Хазрет алаңының Орал алтын кені аймағында орналасуы.

 

2. Атығай тобының кен орындарының тотыққан бөлігіндегі кен денелерінің ішкі құрылысының қысқаша сипаттамасы.

 

3. Атығай тобы бойынша 01.07.2021 жағдайдағы жалпы қорлар.

 

4. Өкілдік геологиялық қималар

 


 

Атығай тобы кен орындарының тотыққан бөлігіндегі кен денелерінің ішкі құрылысының қысқаша сипаттамасы.

 

2015-2021жж. геологиялық-барлау жұмыстары мен технологиялық зерттеулер Атығай тобы кен орындарының жоғарғы бөлігіндегі (80-100 м дейін тотыққан бөлігі) кен мыналармен ұсынылғанын көрсетті:

 

1. Алтын құрамы шамамен 1 г/т құрамында алтын бар сазды үгілу қабыршақтары, осындай кен кеннің жалпы салмағынан шамамен 80%.

 

2. 3,5-16,5-51,9 жоғары алтын құрамы бар ішінара бұзылған кварц линзалары, желілер, өзектер. Атығай тобы кен орындарындағы осындай кен жалпы салмағынан шамамен 20%.

 

Келісім-шарттың геологиялық бұрмасының бастапқы алаңы 320 км2 құрады. 2015-2020жж. ГРР стратегиясы болып сирек желі бойынша кен денелерін «қатал» контурлау болып табылды (бейін арасында 100м және ұңғымалар арасында 50м). Бұл алаңның барлық кен орындарын шектеуге және қорларының бөлігін ҚР ПҚҚ теңгеріміне қоюға мүмкіндік берді.

 

Жұмыстардың үлкен көлеміне орай ГРР кешені және жобаға елеулі инвестициялар талап етілді. Жалпы іздестіру кезеңінен дербес кен орындарын айқындауға дейін акционерлер шамамен $20 млн ақша салды.

 

Сирек барлау желісі алтын құрамы жоғары линзалар мен желілердің айтарлықтай санын айқындауға және осы кезеңде оларды қорларда есепке алуға мүмкіндік бермеді. Бұл кеннің жалпы салмағындағы алтын құрамы мен қорларын айтарлықтай төмендетті. Бұдан басқа, ПҚҚ қорларын есептеу әдістемесі үздік құрамы бар сынамаларды алып тастады және қорларда бай кенді есепке алуға мүмкіндік бермеді.

 

Бұдан бұрын Атығай тобының кен орындары өнеркәсіптік тәсілмен өңделмеген. Бірақ кен денелерінің жайылуы бойында (17 км астам) алтынгерлік қазбалар анықталды (19 ғасырдың аяғы-20 ғасырдың басы), олар алтын құрамы жоғары кен денелерінің бар болуының тағы бір дерегі болып табылады.

 

Пайдалану-барлау және игеру жұмыстарын жүргізу кезінде кен сапасының және сол кен көлеміндегі алтын көлемінің жақсаруын күтеміз.

        

 

Share in Social Media: